Barwna historia muralizmu

Ewa De Luca > BLOG > Bez kategorii > Barwna historia muralizmu

Barwna historia muralizmu

  • gabriela
  • Bez kategorii
  • Brak komentarzy

Murale, będące malowidłem na ścianie, swojej historii mogą upatrywać już w czasach prehistorycznych. Pierwsze pojawiały się już w jaskiniach.

O ile na przestrzeni czasów starożytnych, epoki odrodzenia i baroku ścienne rysunki miały wartość czysto artystyczną, o tyle z biegiem czasu odkryto ich większy potencjał. W swojej historii murale były przede wszystkim narzędziem komunikacyjnym i niosły głębokie przesłanie społeczne. Powstawały w burzliwych okresach politycznych i społecznych. W dawnych czasach był to podstawowy środek trafiający do niepiśmiennej części społeczeństwa. Duży, widoczny i z wyraźnie nakreśloną ideą obraz potrafił komentować najważniejsze wydarzenia i przekazywać społeczne komunikaty.

Ogólnodostępność wielkoformatowego malarstwa i jego możliwości dobrze wykorzystał polski reżim totalitarny. Pełne komunistycznych idei obrazy na elewacjach budynków trafiały do wszystkich. Stały się doskonałym narzędziem propagandy. Mocnym, a zarazem prostym i dostępnym dla każdego odbiorcy.

Ludzie bowiem postrzegają świat wzrokowo, więc obrazy i symbole zostają trwale w pamięci. Propagandowe malunki skłaniały przechodniów i przeciwników totalitaryzmu do dopisków, które z patetycznych haseł społecznych tworzyły żartobliwe zdania, co było wyrazem wyśmiewania się z władzy.

Miejskie przestrzenie były więc największym narzędziem w rękach rządzących do manipulowania obywatelami i wyrazem buntu ówczesnej ludności. Później, wielkoformatowe malowidła wypatrzyła reklama. Naścienne obrazy stały się szansą na widoczne zaznaczanie swojego istnienia.

Do dziś największe firmy wykorzystują tę nietypową formę przekazu i przywracają tradycję ręcznego malowania reklam. Takie obrazy spotykają się z większą akceptacją społeczną, będąc dla ludzi współczesną formą sztuki. Rozglądając się dookoła, mamy nieodparte wrażenie, że wszechobecne malowidła są częścią naszej kultury.