KONTAKT

Tel: 736 259 421

pracownia@ewadeluca.pl

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 29, 22-100 Chełm

Formularz kontaktowy:

Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia. Oświadczenia w tym zakresie należy składać na adres mailowy pracownia@ewadeluca.pl.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez Ewa De Luca, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 29, 22-100 Chełm.